#ვლოგი - ვინ გახდა #საქართველოს ახალგაზრდა ევროპელი #ელჩი 2020?

#TatiaParadashvili #თათიაფარადაშვილი #ახალგაზრდაევროპელიელჩები #ვლოგი #საქართველო ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ინიციატივა (YEAs)- ეს არის ენერგიით სავსე ევროპული ქსელი, რომელიც აერთიანებს 16-26 წლის აქტიურ ახალგაზრდებს შემდეგი ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვის რესპუბლიკა, საქართველო, სომხეთი, უკრაინა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები. მათი ერთობლივი მუშაობის მიზანია ცნობიერების ამაღლება ევროკავშირთან თანამშრომლობის საკითხებზე რეგიონში, ახალგაზრდობის პოლიტიკის შემუშავების მხარდაჭერა და თანამშრომლობა უკეთესი მომავლისთვის. ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ინიციატივა ჩამოყალიბდა 2016 წლის ივნისში, როგორც პროექტის " ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლო" ნაწილი ევროკავშირის ღია სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში. The Young European Ambassadors (YEAs) initiative is a vibrant European network connecting active young people aged 16 and 26 in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova, Ukraine and in the EU Member States. They work together to raise awareness of the EU’s cooperation in the region, help develop youth policies and work together for a better future. The YEAs initiative was established in June 2016 as part of the “EU Neighbors East” project within the EU’s OPEN Neighborhood programme. ***BUSINESS INQUIRIES : tatiaparadashvili2020@gmail.com MAKE SURE YOU LIKE, COMMENT, SHARE & SUBSCRIBE TO MY YOUTUBE CHANNEL AND FOLLOW ME ON MY ADVENTURES! WATCH MORE VIDEOS!!! And follow me: Instagram - https://www.instagram.com/tatiaparadashvili/ Facebook - https://www.facebook.com/tparadashvili Twitter - https://twitter.com/TatiaParadash?fbclid=IwAR1uR-wg0ogzweWVOwBjG6ZnyCkk_6bn_Rfafu9ZGvax_Z0b-yTFk2lbnfc Linkedin - https://www.linkedin.com/in/tatia-paradashvili-5a653b109/ Tatia Paradashvili თათია ფარადაშვილი Tbilisi, Georgia 04.07.2020

მსგავსი ვიდეოები