მათემატიკა მე- 5 კლასი. წიგნი 3. თავი 4. პარაგრაფი 2. ნაწილი 2. გვ 88- 95

სახელმძღვანელო: მათემატიკა მე-5 კლასი. ავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი გაკვეთილი: მათემატიკა მე- 5 კლასი. წიგნი 3. თავი 4. პარაგრაფი 2. ნაწილი 2. გვ 88- 95 თემა: წარმოვადგენთ მონაცემებს ცხრილის გამოყენებით. ნაწილი 2. ამოცანების ამოხსნა 1-9 (გვ 90- 93) საკლასო სამუშაო ყველა გაკვეთილს იხილავთ გვერდზე https://www.facebook.com/matematika5klasi/ "მათემატიკა მე-5 კლასში" და გვერდზე "მათემატიკის გაკვეთილები" #მათემატიკა #maswavlebeli #მასწავლებელი #მათემატიკა5კლასი #სკოლა #გაკვეთილი #ონლაინგაკვეთილი #5კლასი #დისტანციურისწავლება

მსგავსი ვიდეოები