„სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ“ ახალი ინოვაციური სერვისი დანერგა

3 წლის წინ
Euronews Georgia-ის მიერ

„სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ“ ახალი ინოვაციური სერვისი – ელექტრონული აპოსტილი დანერგა. პროექტის მიზანია თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მოქალაქეებისთვის სერვისებით სარგებლობა მეტად ხელმისაწვდომი გახდეს.

ვიდეოები „Euronews Georgia"-ისგან