4. მესამე თავის პირველი და მეორე გაკვეთილის სიტყვები ერთად (3-ე კლასი)

ჩვენს შესახებ სასკოლო პროგრამის უფასო ვიდეო გაკვეთილები. პროგრამა გამიზნულია აბიტურიენტებისათვის, მათი მშობლებისა და მეურვეების და უბრალოდ ინგლისურის შესწავლის ყველა მსურველისათვის.

მსგავსი ვიდეოები