დათო მეთაფლიშვილი - ველოდები იმ გაზაფხულს

არანჟირება - ზაზა გოჩიტაშვილი ტექსტი - მზაღო ლამისყანელი ოსიშვილი

მსგავსი ვიდეოები