წლის შედეგების შეჯამება და მომავლის გეგმები

ალტ-ანალიტიკა (31.07.21) წლის შედეგების შეჯამება და მომავლის გეგმები საბანკო რეკვიზიტები: TBCBGE 22 GE63TB7505145068100010 ზურაბ მახარაძე Telegram: https://t.me/altinfocom Viber: https://bit.ly/3lN9SwE App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altinfocom.alt_info

მსგავსი ვიდეოები