უფროსი აუდიტორი

გეფა

სს “გეფა” აცხადებს ვაკანსიას უფროსი აუდიტორის თანამდებობაზე

 

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისი, სათავო ოფისი

სამუშო გრაფიკი: 8 საათიანი 5 სამუშაო დღე

 

განსაკუთრებული მინიშნება: სამუშაოს შესრულებისათვის სავალდებულოა მივლინებების განხორციელება რეგიონებში

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • აუდიტის წლიური გეგმის შემუშავების პროცესში მონაწილეობა:
  • კომპანიის ბიზნეს პროცესებთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირება და შეფასება საუკეთესო გამოცდილებაზე/ გავრცელებულ პრაქტიკაზე დაფუძნებული აუდიტის მეთოდოლოგიის შესაბამისად;
  • კომპანიის ბიზნეს პროცესებთან დაკავშირებული რისკების სამართავად დანერგილი კონტროლის სისტემ(ებ)ის შეფასება და გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;
  • კომპანიის ბიზნეს პროცესების შესაბამისობის დადგენა შიდა პროცედურებსა და ქვეყნის კანონმდებლობასთან.
 • კომპანიის ბიზნეს პროცეს(ებ)ის აუდიტის წარმართვა:
  • შესამოწმებელ პროცესთან დაკავშირებული პირველადი კვლევის განხორციელება;
  • შესამოწმებელ პროცესთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიკაცია/შეფასება;
  • შესამოწმებელ პროცესში არსებული კონტროლის მექანიზმების იდენტიფიკაცია;
  • პროცესის შემოწმებისთვის საჭირო გეგმის/პროგრამის შემუშავება:
  • პროცესში დანერგილი კონტროლის სისტემების ადექვატურობის/ეფექტიანობის შესაფასებლად საჭირო კონტროლის ტესტების განსაზღვრა;
  • შემოწმების მასშტაბის განსაზღვრა;
  • შემოწმების განსახორციელებლად საჭირო ინფორმაციის მოძიება / შესაბამის დეპარტამენტთან/სამსახურთან ინფორმაციის გამოთხოვის ფორმის გენერირება;
  • შემოწმების განსახორციელებლად შერჩევის მეთოდის განსაზღვრა საუკეთესო გამოცდილებაზე/გარცელებულ პრაქტიკაზე დაფუძნებული შერჩევის მეთოდოლოგიის შესაბამისად;
  • პროცესის შესამოწმებლად საჭირო რესურსების განსაზღვრა;
  • შემოწმების პროცესის დროში გაწერა;
  • პროცესის შემოწმების გეგმის/პროგრამის ან გეგმაში ცვლილების განხორცილების შეთანხმება დეპარტამენტის დირექტორთან.

 

შემოწმების პროცესის წარმართვა:

 • კონტროლის მექანიზმების ტესტირება;
 • შემოწმების პროცესში მოპოვებული მტკიცებულების/ტესტირების შედეგებიდან გამომდინარე პროცესში არსებული დარღვევა/ნაკლოვანების განსაზღვრა;
 • აღმოჩენილი დარღვევა/ნაკლოვანების შედეგების განხილვა პროცესზე პასუხიმგებელ პირ(ებ)თან.
  • შემოწმების შედეგებიდან გამომდინარე პროცესში არსებული კონტროლის მექანიზმების ადექვატურობის/ეფექტიანობის შესახებ აზრის გამოხატვა, რეკომენდაციების შემუშავება და დასკვნის/შემოწმების აქტის მომზადება;
  • გაცემული რეკომენდაციების შესრულებაზე პერიოდული კონტროლის განხორციელება, შესაბამისი დასკვნის მომზადება;
  • შემოწმების პროექტის ფარგლებში მონაცემების შეგროვების და მათი სამუშაო ფორმებში თავმოყრის უზრუნველყოფა.
 • საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა;
 • დაქვემდებარებული თანამშრომლის მუშაობის მართვა;
 • საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა დავალებების შესრულება.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება სასურველია ფინანსების, ბიზნესის ადმინისტრირების, აუდიტი/ბუღალტერიის ან ეკონომიკის მიმართულებით;
 • სავალდებულოა სულ მცირე 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება აუდიტორულ კომპანიაში (უპირატესობა მიენიჭება “Big4”-ში სამუშაო გამოცდილებას) აუდიტორის/უფროსი აუდიტორის პოზიციაზე
 • ასევე მისაღები იქნება სულ მცირე 4 წლიანი გამოცდილება შიდა აუდიტის / შიდა კონტროლის მიმართულებით ფარმაცევტული ან ფინანსური პროფილის ორგანიზაციაში;
 • სავალდებულოა MS Office-ის პროგრამების (Word; Excel, PowerPoint) საფუძვლიანი ცოდნა, სასურველია ვიზიოს, პროჯექტის და sql პროგრამების ცოდნა;
 • სავალდებულოა ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა;

 

 

აუცილებელი ცოდნა/კომპეტენციები:

 • შიდა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ცოდნა;
 • რისკების შეფასების, აუდიტის მასშტაბის დადგენის, ინფორმაციის მოგროვების, სამუშაო ფორმების შედგენის გავრცელებული პრაქტიკის ცოდნა;
 • ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები;
 • საქართველოს კანონი წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ;
 • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი კომპეტენტური სამსახურების მიერ გაცემული კანონქვემდებარე აქტები, რომლებიც არეგულირებენ ფარმაცევტულ საქმიანობას;
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
 • საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;
 • კომპლექსური მონაცემების მოპოვება და ანალიზი;
 • პროექტის დაგეგმვისა და მართვის უნარი.

 

 

პიროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 • ობიექტურობა;
 • პატიოსნება;
 • პრინციპულობა;
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • კომუნიკაბელურობა - ეფექტური წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი;
 • თვითგანვითარებისკენ მუდმივი სწრაფვა;
 • კონფიდენციალობის დაცვის უნარი;
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
 • დროის განაწილების/მართვის უნარი
 • მოწესრიგებულობა და დეტალების მიმართ ყურადღების გამოჩენა.

 

დაინტერესებული პირებს გთხოვთ გამოგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: vacancy@gepha.com, საგნის ველში ("subject") მიუთითოთ პოზიცია, რომელზეც აგზავნით განაცხადს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.

 

მოცემულ ვაკანსიაზე რეზიუმეს გამოგზავნით ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ სს „გეფა“-სთვის მიწოდებული ინფორმაცია არის უტყუარი. ასევე აცხადებთ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების შენახვა/დამუშავებაზე, რეზიუმეს გამოგზავნიდან 3 წლის ვადით, კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 22/09/2020
ბოლო ვადა: 06/10/2020

მსგავსი ვაკანსიები: