ტენდერი სარკინიგზო გადაზიდვაზე

ლომისი

ს.ს. ლომისი/ლუდსახარში ნატახტარი -აცხადებს ტენდერს: 

                      ანომრით #EF-GE/504

                      ბდანიშნულება :  სარკინიგზო გადაზიდვა

 

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ:

  • ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;

 

ქვემოთ მითითებულ მეილზე დასკანერებული სახით უნდა წარადგინონ:

  • შევსებული და ხელმოწერილი ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;
  • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

 

ტენდერის პირობები:

  • გადასაზიდ საქონელს წარმოადგენს ალაო ნაყარი სახით.
  • გადაზიდვის მარშრუტი: ოსტროგოჟსკი, (ვორონეჟის მხარე) რუსეთი - გორი, საქართველო;
  • 2021 წლის განმავლობაში გადასაზიდი იქნება დაახლოებით 3 000 ტონა ალაო;
  • შემოთავაზებული ფასი უნდა განისაზღვროს ერთ ტონაზე და შეიცავდეს ყველა შესაძლო გადასახადს (დღგ და ა.შ.);
  • გადახდის პირობა, გადაზიდვის დასრულებიდან 30 კალენდარული დღე.
  • სერვისი გაწეული უნდა იქნეს ეტაპობრივად 2021 წლის განმავლობაში, სს ლომისის მოთხოვნის საფუძველზე.
  • სატრანსპორტო კომპანიამ ვაგონების დაყენება უნდა შეძლოს მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 10 დღეში.

 

სატენდერო წინადადება (მოთხოვნილი საბუთები დასკანერებული სახით) უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: tenders@ge.anadoluefes.com 

 

შემოთავაზების მიღება იწყება                       01.12.2020  16:00 

შემოთავაზების მიღება მთავრდება              14.12.2020  18:00

შემოთავაზების სტატუსის შესახებ შეტყობინება გამოიგზავნება სააპლიკაციო ფორმაში მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ:

თეკლა ნოზაძე

 

ლოჯისტიკის დეპარტამენტი

ს.ს ლომისი, ლუდსახარში ნატახტარი

სათაო ოფისი, სოფ. ნატახტარი

tenders@ge.anadoluefes.com


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 02/12/2020
ბოლო ვადა: 14/12/2020

მსგავსი ვაკანსიები: