ტენდერი მეორადი შავი და უჟანგი ლითონის გაყიდვაზე ნატახტარში

ლომისი

ს.ს. ლომისი/ლუდსახარში ნატახტარი -აცხადებს ტენდერს: 

ა) ნომრით №-EF-GE/ 473 

ბ) დანიშნულება: ტენდერი მეორადი შავი და უჟანგი ლითონის გაყიდვაზე 

 

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ: 

 • ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა; 
 • ფოტოები 

 

დაინტერესებულმა პირებმა დალუქულ კონვერტში უნდა წარადგინონ: 

 • შევსებული და ხელმოწერილი ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა; 
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; 
 • ნებართვა ( ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის საიტზე wms.mepa.gov.ge უნდა იყოთ დარეგისტრირებული და  "ნარჩენების შეგროვება ან/და ტრანსპორტირება"-ის საბუთი გქონდეთ. ცხელი ხაზის ნომერი-153) გარემოს დაცვის სამონისტროდან. 

 

ტენდერის პირობები: 

 • ფასები უნდა შეიცავდეს (შერეულის, უჟანგისა და შავი ლითონის) 
 • ფასი უნდა იყოს მოცემული ცალ-ცალკე 1 კგ-ის  
 • გადახდის პირობები: წინასწარ 

 

აუცილებელი პირობა: კომპანიამ უნდა იქონიოს ნებართვა ( ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის საიტზე wms.mepa.gov.ge უნდა იყოთ დარეგისტრირებული და  "ნარჩენების შეგროვება ან/და ტრანსპორტირება"-ის საბუთი გქონდეთ. ცხელი ხაზის ნომერი-153) გარემოს დაცვის სამონისტროდან. 

 • მეილში მიმაგერბულ სურათებზე, შეგიძლიათ იხილოთ ჯართის მოცულობა და რაოდენობა (ასევე შემცველობა მიახლოვებით)  
 • გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს შესყიდული ჯართის დროულად გატანა. 

 

გთხოვთ დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ: 

 • თქვენი კომპანიის დასახელება; 
 • საკონტაქტო ინფორმაცია:  პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი, მობილური და ელ.ფოსტა; 
 • ტენდერის დასახელება; 
 • მიმღები განყოფილების დასახელება : ლოგისტიკის დეპარტამენტი; 
 • წარწერა: "კონფიდენციალურია"; 
 • გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე. 

 

გთხოვთ დაგვიდასტურეთ სატენდერო განაცხადის მიღება.  

სატენდერო წინადადება უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: 

მცხეთის რაიონი სოფ. ნატახტარი. "ლუდსახარში ნატახტარი" 

შემოთავაზების მიღება იწყება                            22.04.2020   12:00 

შემოთავაზების მიღება მთავრდება                  29.04.2020   18:00 

 

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ: 

აკაკი მიქელაშვილი 

ლოგისტიკის დეპარტამენტი 

ს.ს ლომისი, ლუდსახარში ნატახტარი 

სათაო ოფისი, სოფ. ნატახტარში 

  

ტელ.: (+99532) 180797 

ტელ.:  +995577188711 

ელფოსტა: tenders@ge.anadoluefes.com 

 


სრული განაკვეთი
ნატახტარი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 23/04/2020
ბოლო ვადა: 29/04/2020

მსგავსი ვაკანსიები: