ტენდერი კომპიუტერული, სათავგადასავლო, თემატური თამაშის დამზადებაზე

ქალთა ჯანმრთელობისა და კეთიდღეობის ზრუნვის კავშირი ჰერა

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული „წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის პროექტი“ (WASH), 2015 წლიდან ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლებში. პროექტის მიზანია აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის სოფლებში, სკოლებსა და პირველადი ჯანდაცვის დაესებულებებში სანიტარული ინფრასტრუქტურების ჩამოყალიბება და ჰიგიენური ჩვევების გაუმჯობესება, ინფექციური დაავადებების თავიდან აცილების მიზნით.

WASH პროექტის თემის მობილიზაციის კომპონენტი აცხადებს ტენდერს კომპიუტერული , სათავგადასავლო, თემატური (ხელის დაბანის ტექნიკა) თამაშის დამზადებაზე.

  • ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ, როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე კომპანიებს
  • შერჩეულმა კანდიდატმა უნდა შესძლოს შესრულებული შეკვეთის ჩაბარება (ვადა შეთანხმებით)
  • შერჩეულმა კანდიდატმა, დამკვეთთან შეთანხმების საფუძველზე უნდა ჩამოაყალიბოს თამაშის სცენარი და დაამზადოს თამაში.

 

სხვა დაწვრილებითი ინფორმაცია კანდიდატს მიეწოდება შემკვეთის მიერ. კანდიდატი აიღებს ვალდებულებას, შეიტანოს ცლილებები მზა თამაშში შემკვეთის მოსაზრებების მიხედვით.

 

საჭირო დოკუმენტაცია:

  • ფიზიკური პირის შემთხვევაში - CV და დამზადებული ვიდეორგოლების ბმული;
  • კომპანიის შემთხვევაში – კომპანიის პორტფოლიო და ასევე დამზადებული თამაშების ბმულები.
  • კომპიუტერული თამაშის დამზადებისათვის საჭირო მთლიანი ბიუჯეტი დღგ–ს გარეშე.

 

დაინტერესებულ პირებს/ორგანიზაციებს გთხოვთ თქვენი განაცხადი წარადგინოთ არა უგვიანეს ა.წ. 27 მაისისა ელ.მისამართზე: marika.davituliani@gmail.com საკონტაქტო პირი: მარიკა დავითულიანი, ტელ: +995 599 257172


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 24/05/2020
ბოლო ვადა: 07/06/2020

მსგავსი ვაკანსიები: