ტენდერი - მისასვლელი გზის მონაკვეთის და სანიაღვრე არხის მოწყობა ბეტონით

ლომისი

ს.ს. ლომისი/ლუდსახარში ნატახტარი -აცხადებს ტენდერს:

 • ნომრით #-EF-GE/474
 • დანიშნულება: სს ,,ლომისის" ლუდსახარში ქარხნის მისასვლელი გზის მონაკვეთის და სანიაღვრე არხის მოწყობა ბეტონით

 

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ:

 • ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;

 

შესასრულებელი სამუშაოს აღწერილობა:

 

გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 120 მ2

 • არსებული ასფალტობეტონის საფარისა და გრუნტის დემონტაჟი, დატვირთვა ავტ/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში.
 • საფუძველის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 20 სმ.
 • გზის საფარის მოწყობა არმირებული ბეტონით მ-300 სისქით 20 სმ.

 

სანიაღვრე არხის მოწყობა 20 მ.

 • არსებული ასფალტობეტონის საფარისა და გრუნტის დემონტაჟი, დატვირთვა ავტ/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში.
 • სანიაღვრე არხის მოწყობა არმირებული ბეტონით მ-300.
 • სანიაღვრე ცხაურის მოწყობა.

 

დაინტერესებულმა პირებმა დალუქულ კონვერტში უნდა წარადგინონ:

 

 • შევსებული და ხელმოწერილი ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

 

ტენდერის პირობები:

 • ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა შესაძლო გადასახადს (დღგ და ა.შ.)
 • შესრულებული სამუშაო უნდა ჩაბარდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 დღეში.
 • თანხის გადახდა მოხდება სამუშაოს შესრულებაზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის და შემსრულებლის მიერ ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის თარიღიდან 10 კალენდარულ დღეში.
 • იმ შემთხვევაში, თუ სასურველი ფასის შემოთავაზება არ იქნება მიღებული, მაშინ ტენდერი გამოცხადდება ჩაშლილად.

 

გთხოვთ დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:

 • თქვენი კომპანიის დასახელება;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია: პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი, მობილური და ელ.ფოსტა;
 • IIტენდერის დასახელება;
 • მიმღები განყოფილების დასახელება : პერსონალის მართვის დეპარტამენტი;
 • წარწერა: "კონფიდენციალურია";
 • გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.

 

სატენდერო წინადადება უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე:

მცხეთის რაიონი სოფ. ნატახტარი. "ლუდსახარში ნატახტარი"

შემოთავაზების მიღება იწყება 20.05.2020 16:00

შემოთავაზების მიღება მთავრდება 27.05.2020 16:00

შემოთავაზების სტატუსის შესახებ შეტყობინება გამოიგზავნება სააპლიკაციო ფორმაში მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ:

 

ზურაბ კვესელავა

პერსონალის მართვის დეპარტამენტი

ს.ს ლომისი, ლუდსახარში ნატახტარი

სათაო ოფისი, სოფ. ნატახტარში

ტელ.: +99532 180797

ელფოსტა: hrtenders@ge.anadoluefes.com


სრული განაკვეთი
მცხეთა
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 24/05/2020
ბოლო ვადა: 07/06/2020

მსგავსი ვაკანსიები: