ონლაინ/დისტანციური სერთიფიცირებული 1 დღიანი კურსი სახელშეკრულებო სამართალში.

იურისტთა უმაღლესი სკოლა

,,საქართველოს იურისტთა უმაღლესი სკოლა“ უერთდება კამპანიას ,,დარჩი სახლში“ და გთავაზობთ ონლაინ სერთიფიცირებულ 1 დღიან კურსს სახელშეკრულებო სამართალში.

 

კურსის მოსმენა შეგიძლიათ ნებისმიერი კუთხიდან.

სრული კურსის ხანგრძლივობაა 5 საათი.

სრული კურისი საფასური შეადგენს 35 ლარს.

 

კურსზე მოსმენა შეუძლიათ როგორც იურისტები, ასევე იურიდიული კურსის სტუდენტები და ნებისმიერი დაინტერესებული პირები, რომლებსაც პრაქტიკაში უწევთ ხელშეკრულებებთან მუშაობა.

 

თემატიკა:

 • ხელშეკრულების ცნება;
 • ხელშეკრულების სუბიექტები - პირთა სიმრავლე ურთიერთობებში, უფლებაუნარიანობისა და ქმედუნარიანობის საკითხები, წარმომადგენლობის ინსტიტუტი;
 • სახელშეკრულებო თავისუფლების პრინციპი და მისი მოქმედების შეზღუდვის საფუძვლები;
 • კონტრაჰირების იძულება;
 • ხელშეკრულების ფორმის დადგენის მიზანი, კანონით ან ხელშკრულების გათვალისწინებული დადგენილი ფორმის დაუცველობის სამართლებრივი შედეგები;
 • ხელშეკრულების სტრუქტურა, მისი შედგენის წესი;
 • ხელშეკრულების სახეები;
 • ხელშეკრულების დადება - მოლაპარაკებების ეტაპი, წინარე ხელშეკრულება, ხელშეკრულების არსებითი პირობები, ოფერტი, აქცეპტი;
 • ხელშკრულების სტანდარტული პირობები;
 • ხელშკრულების პირობების განმარტება;
 • მესამე პირების სასარგებლოდ დადებული ხელშკრულება;
 • ვალდებულების შესრულება; ვალდებულების შესრულების დრო, ადგილი, ხარისხი, სუბიექტები;
 • ვალდებულების დარღვევა;
 • ხელშკრულების შეწყვეტა;
 • ხელშეკრულების მოშლისა და ხელშკრულებიდან გასვლის შედეგები;
 • მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებები;

 

 

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი;

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა: https://bit.ly/2WBdg2X

 

ტრენინგზე დასწრების მსურველებმა სწავლის საფასური უნდა გადარიცხოს შემდეგ რეკვიზიტებზე:

,,საქართველოს იურისტთა უმაღლესი სკოლა“

ს/კ:406157992

სს ,,თიბისი ბანკი“

ა/ნ:GE33TB7160636080100006;

დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით.

tel: +995 593 78 60 60;


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 31/03/2020
ბოლო ვადა: 28/04/2020

მსგავსი ვაკანსიები: