ოფის-მენეჯერის  შემსწავლელი თეორიული და პრაქტიკული კურსს + სოაფისე პროგრამების შესწავლას უფასოდ

ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი

ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი   გთავაზობთ   ოფის-მენეჯერის  შემსწავლელ თეორიულ და პრაქტიკული კურსს + სოაფისე პროგრამების შესწავლას უფასოდ. თბილისს  გორსა და ქუთაისში, შემდგომში დასაქმების პერსპექტივით. 

 + ინგლისური საოფისე კომპიუტერული პროგრამები უფასოდ!

 

საკვალიფიკაციო პროგრამა გათვლილია იმ პირებზე, რომელთაც სურვილი აქვთ იმუშაონ ორგანიზაციებში ოფისის თუ ადმინისტრაციულ მენეჯერებად.

 

ასევე უკვე დასაქმებულ მენეჯერებზე, რომელთაც სურთ კვალიფიკაციის ამაღლება, ბიზნეს კომინიკაციების დასახვეწად,ადამიანური რესურსების ეფექტურ სამართვად, ადმინისტრირების თანამედროვე ტექნიკის გასაცნობად.

 

კურსი მოიცავს:

 • ოფის მენეჯმენტის მიზანი და არსი;
 • თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით ორგანიზაციის მართვა,ორგანიზაციული მენეჯმენტი.
 • ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებები და ფუნქციები,
 • პერსონალის მოტივაცია და ორგანიზაციული კულტურა,
 • საქმის წარმოება,
 • გაყიდევბის ხელოვნება,
 • კომპანიის ორანიზაციული სამართლებრივი ფორმები,
 • პერსონალის  შეჩევისას  გასათვალისწინებელი  მოთხოვნები,
 • მენეჯერთა მომზადების ზოგიერთი პრობლემა,კადრების შერჩევა.
 • შესრულებული სამუშაოს კადრების განვითარება და ტრეინინგები,
 • პრაქტიკული რჩევები მენეჯერებს,
 • კარიერის მენჯმენტი, საშტატო გადაადგილება და  კადრების დენადობა.
 • დროის ეფექტური მართვის თანაედროვე მეთოდები.
 • ოფის მენეჯერის უნარ–ჩვევები;
 • დოკუმენტთა კლასიფიკაცია მათი იურიდიული და პრაქტიკული დანიშნულება,
 • საქმიანი ქაღალდების შედგენა გაფორმება, კონტრაქტები და შინაგანაწესი.
 • ინოვაციური მენეჯმენტ საკადრო მუშაობაში.
 • დოკუმენტთა რეგისტრაციის გავრცელებული ფორმები,
 • მედია და ინტერნეტ განცხადებების მომზადება;
 • საქმიანი შეხვედრები ორგანიზაციებთან;
 • ურთიერთობა, მოლაპარაკების მენეჯმენტი,ორგანიზაციული კონფლიქტები.
 • პროფესიული სტრესი.ივენთ მენჯმენტი,რეკლამის ეფექტურობა,
 • დოკუმენტ–ბრუნვის ორგანიზირება, საბუთების წარმოება, ფინანსური მენეჯმენტი, საოფისე მასალების და მომსახურების ბიუჯეტირება.
 • პრო–ფორმა, ინვოისი.ბიზნეს გეგმის შედგენა,არსი და მისი ფინანსური ასპექტები
 • დროის მენეჯმენტი,
 • ორგანიზაციის დაპროექტება,
 • იფორმაციული ტექნოლოგიები, მენეჯმენტის საფუძვლები, სამუშაოს აღწერა და ანალიზი,
 • დოკუმენტურ ინფორმაციასთან მუშაობის კულტურა, თანამედროვე საქმის წარმოება, ეტიკეტი, ელექტრონული ოფისი,გასაუბრების ტექნიკა,
 • საქმიანი ქაღალდების შედგენა და გაფორმება;
 • დელეგაციის მიღება;
 • მდივან–რეფერენტის შრომის ორგანიზაცია;
 • ორგანიზაციის დაპროექტება;
 • ბიზნეს გეგმის შედგენა და ფინანსური ასპექტები;
 • პრაქტიკული გაკვეთილები, დავალების აღწერა და ანალიზი.

წარმატებული კურსდამთავრებულები იქნებიან უზრუნველყოფილი სამუშაო ადგილებით.

 

გადმოგეცემათ უახლესი მასალები, კურსის ხანგრძლივობა შეადგეს  3  თვიდან  დან   1  წლამდე.

 

გაიცემა სერტიფიკატი და პროფესიული დიპლომი.

 

კურსი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობას. მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

 • თბილისი  აღმაშენებლის 172             
 •  ელ-ფოსტა: bdc.academy@gmail.com  
 • ქუთაისი   რუსთველის  71   გორი  გარსევანიშვილის 7          
 • (+995) 593 00 06 84     593252508    

   ვებ-გვერდი: http://www.bdc-academy.ge


სრული განაკვეთი
თბილისი ,  გორი ,  ქუთაისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 05/06/2020
ბოლო ვადა: 03/07/2020

მსგავსი ვაკანსიები: