მესაქონლეობის სპეციალისტი კახეთში

HEKS-EPER

HEKS/EPER (www.eper.ch) ახორციელებს განვითრებაზე ორიენტირებულ პროექტებს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. საქართველოში ორგანიზაცია ფინანასურ და ტექნიკურ თანადგომას უწევს ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებს იმ ინიციატივების განხორციელების პროცესში, რომლებიც ორიენტირებულია სოფლისა და რეგიონის განვითრებაზე, შემოსავლის ზრდასა და მშვიდობის აღდგენაზე. 

HEKS-EPER Georgia მონაწილეობს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ  ”რძის მოდერნიზაციისა და ბაზარზე წვდომის (DIMMA)” პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ ტენდერში, კახეთის რეგიონში. 

ამ პროექტის ფარგლებში, HEKS-EPER Georgia ეძებს კანდიდატებს შემდეგი თანამდებობებისთვის: 

მესაქონლეობის სპეციალისტი ​

 

მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ზოოტექნიაში, ცხოველთა კვებაში, ცხოველთა გენეტიკაში ან ნებისმიერ დაკავშირებულ სფეროში; 
 • 5-7 წლიანი შესაბამისი გამოცდილება ან/და ტრენინგი; ან განათლებისა (ზოოტექნიაში, საქონლის მართვაში და დაკავშირებულ ტექნიკურ დისციპლინაში) და გამოცდილების ექვივალენტური კომბინაცია;  
 • მინიმუმ 5 წლიანი პროფესიული გამოცდილება მერძევე მესაქონლეობის მართვაში, მერძევე ცხოველების გენეტიკურ ტესტირებაში, გენეტიკური სელექციის საშუალებებში;  
 • საქონლის მართვის, მესაქონლეობისა და გენეტიკის დეტალური ცოდნა და პრაქტიკური უნარები;  
 • გამოცდილება ცხოველთა საკვების გაუმჯობესების პროგრამების შემუშავებაში;  
 • შესანიშნავი ქოუჩინგის უნარები; 
 • ინდივიდუალურ ფერმერებთან და ფერმერთა ჯგუფთან ურთირთობის ჩამოყალიბების ძლიერი უნარი;   
 • შესანიშნავი ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის უნარები;   
 • ინტერდისციპლინარულ გარემოში გუნდური მუშაობის დადასტურებული უნარი;  
 • პრობლემის განსაზღვრისა და გამოსწორებითი სამოქმედო გეგმის შემუშავების უნარი; 
 • შესაბამისი ჩანაწერების ფორმების/დოკუმენტების, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელოებისა და საპროცესო სახელმძღვანელოების მომზადების უნარები. 

 

სამუშაო ადგილი - კახეთი, საქართველო. 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოაგზავნონ CV მეილზე: tata.zenaishvili@heks-eper.org  , არა უგვიანეს 2020 წლის 20 აგვისტოსა.

გთხოვთ, სათაურში მიუთითოთ იმ პოზიციის სახელწოდება რომელზეც აგზავნით განაცხადს. 


სრული განაკვეთი
გურჯაანი ,  თელავი ,  ლაგოდეხი ,  სხვა
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 07/08/2020
ბოლო ვადა: 20/08/2020

მსგავსი ვაკანსიები: