კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ბათუმში

ბაუინთერნეიშენალ უნივერსითი ბათუმი

2020 წლის 01 მარტიდან სასწავლო უნივერსიტეტი შპს „ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი“ მედიცინის ფაკულტეტზე აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე:

 

კლინიკურ მეცნიერებათა მიმართულება:

  • 1 პროფესორი

 

საბაზისო მეცნიერებათა მიმართულება:

  • 1 ასოცირებული პროფესორი

 

თერაპიული სტომატოლოგიის მიმართულება:

  • 2 პროფესორი
  • 1 ასოცირებული პროფესორი
  • 1 ასისტენტ პროფესორი
  • 1 ასისტენტი

 

კონკურსის ჩატარების ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

  • საბუთების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 01 აპრილიდან 2020 წლის 06 აპრილის ჩათვლით 10:00-დან 17:00 საათამდე უნივერსიტეტის №4 აუდიტორიაში;
  • კონკურსი ჩატარდეს 2020 წლის 07 აპრილიდან 10 აპრილის ჩათვლით;
  • კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდეს არაუგვიანეს 2020 წლის 14 აპრილისა;
  • კონკურსში გამარჯვებულ პირებთან გაფორმდეს შრომითი ხელშეკრულებები 2020-2021 აკადემიური წლიდან.

კონკურსის ჩატარების წესისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე bauinternational.edu.ge 


სრული განაკვეთი
ბათუმი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 09/03/2020
ბოლო ვადა: 02/04/2020

მსგავსი ვაკანსიები: