კომერციული დირექტორი

თელასი

ენერგოგამანაწილებლი  კომპანია შპს „თელმიკო“ აცხადებს ვაკანსიას კომერციული დირექტორის  თანამდებობაზე

 

 

       საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 • უმაღლესი განათლება ენერგეტიკა / ეკონომიკური;
 • ელექტროენერგეტიკულ კომპანიაში მუშაობის არანაკლებ 5 (ხუთი) წელი;
 • მმართველობით თანამდებობზე მუშაობის არანაკლებ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება;
 • საქართველოს და სხვა სახელმწიფოების ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარზე მუშაობის გამოცდილება.

    

  თანამშრომელმა უნდა იცოდეს

 • სახელმწიფო კანონები, საქართველოს მთავრობის დადგენილებები, სამართლებრივი აქტების შიდა ლოკალურ ნორმატივები, ორგანიზაციულ-განკარგულებითი დოკუმენტები, რომლებიც არეგულირებს ელექტროენერგეტიკის  საქმიანობის სფეროს;
 • საქართველოს საბითუმო ბაზრის  რეფორმირების შემდეგ წესები:
 • ეკონომიკური ანალიზის საფუძვლები და საქმიანობის ბიზნეს მოდელირების შემუშავება
 • მომხმარებელთა ბაზის ზრდა და მათთან სახელშეკრულებო კამპანიის ორგანიზება;
 • საზოგადოების ტერიტორიული ქვედანაყოფების მეშვეობით აბონენტთა მომსახურების სისტემის მართვა, გასაწევი მომსახურების ხარისხზე პასუხისმგებლობა; 
 • საზოგადოების აბონენტებისაგან შემოსავლების მიღების ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, მოხმარებულ ელექტროენერგიაზე გადახდების მართვა და რეგულარული მონიტორინგი დავალიანების წარმოქმნის თავიდან აცილების მიზნით, მომხმარებლებთან ანგარიშსწორებების სისტემისა და მეთოდების სრულყოფა;
 • საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის რეგულატორსა და მონაწილეებთან, მათ შორის ესკო-სთან, სემეკ-თან, გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორთან, ელექტროსადგურებთან ურთიერთმოქმედებების ორგანიზება;
 • ელექტროენერგიით (სიმძლავრით) საბითუმო ვაჭრობის განხორციელებისას სავაჭრო პორტფელის მართვის სისტემაში მონაწილეობა; 
 • ელექტროენერგიით ვაჭრობის საქმიანობაში რისკების მართვის სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა;
 • ელექტროენერგიის რეალიზაციის ანგარიშების, პროგნოზების და პერსპექტიული და მიმდინარე გეგმების პროექტების მომზადება.

 

საჭირო უნარები:

 • კოლექტივის მართვის გამოცდილება;
 • პრობლემური სიტუაციების  დროული გამოვლენის და გადაჭრის უნარი;
 • დაძაბულ გარემოში მუშაობის უნარი;
 •  Microsoft Windows,   MS Office (Word, Excel, PowerPoint),  MS Outlook პროგრამების ცოდნა
 • უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა - მიმოწერა და პირადი ურთიერთობა თავისუფლად;
 • ინგლისური ენა - ელემენტარული დონე.

 

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ პირადი ინფორმაცია   ელ. ფოსტით vakansia@telasi.ge   2021  წლის   17   თებერვლის    ჩათვლით. 

აუცილებლად ქართულ და რუსულ ენებზე.

სათაურში გთხოვთ მიუთითოთ თანამდებობა. (შესყიდვისა და ტრეიდინგის განყოფილების უფროსი)


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 04/02/2021
ბოლო ვადა: 17/02/2021

მსგავსი ვაკანსიები: