კიბერუსაფრთხოება + ეთიკური ჰაკინგის ონლაინ კურსი

Next-IT Academy

დასახელება: კიბერუსაფრთხოება + ეთიკური ჰაკინგის ონლაინ კურსი

მომწოდებელი: Next-IT Academy

 

ნექსთ აიტი აკადემია აცხადებს მიღებას კიბერუსაფრთხოება + ქსელის უსაფრთხოება + ეთიკური ჰაკინგის ონლაინ კურსზე

 

კურსის ხანგრძლივობა: 2-2.5 თვე

სალექციო დღეები: კვირაში 3 დღე - სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი

ლექციების ჩატარების დრო: საღამოს საათები (20:00-დან 22:00-მდე)

ლექციების ხანგრძლივობა: 2-2.5 საათიანი ლექცია

სწავლის ჯამური ღირებულება: 500 ლარი, გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივადაც (თვეში 250 ლარი);

ლექციები ჩატარდება  Cisco Webex პროგრამით, რომელიც მოგცემთ ნებისმიერი მოწყობილობით (პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპი, პლანშეტი, მობილური - Android, iOS) ჩართვის საშუალებას.

სასწავლო მასალები და ვიდეო ჩანაწერები განთავსდება ელექტრონულ ფორმატში.

 

სწავლა დაიწყება 2 ივნისს (საღამოს 20:00 საათზე)

რეგისტრაციისთვის უნდა დარეკოთ ქვემოთ მოცემულ ნომრებზე, გაგესაუბრებათ ინსტრუქტორი და მოგცემთ რეგისტრაციისთვის საჭირო მითითებებს.

ტელ: +995 551 40 12 34, +995 558 19 04 07

ელ-ფოსტა: nextitacademy@gmail.com

Facebookhttps://www.facebook.com/Next.IT.Academy/

Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100015009244099

 

გაიცემა ხუთი სერტიფიკატი:

 • Cisco  - Introduction to Cybersecurity
 • Cisco – Cybersecurity Essentials
 • Cisco – Cybersecurity Operations
 • Cisco – CCNA Security
 • Next-ITsecurity

 ამ სერტიფიკატების გარდა მსმენელი სრულიად მზად იქნება ჩააბაროს Certified Ethical Hacking (CEH) ოფიციალური გამოცდა

 

ზოგადი ინფორმაცია:

 • კურსის განმავლობაში შესრულებული იქნება უამრავ პრაქტიკულ დავალება, რაც გაგიადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას;
 • უზრუნველყოფილი იქნები კურსისთვის საჭირო ყველანაირი პროგრამული უზრუნველყოფით;
 • პრაქტიკული დავალებები შესრულდება Windows, Ubuntu/Kali/Parrot/Arch Linux, Cisco IOS ოპერაციულ სისტემებზე და კონკრეტულ აპლიკაციებში;
 • განხილული იქნება უსაფრთხოების შესამოწმებელი პროგრამები, ასევე Kali Linux და მისი შეღწევადობის ტესტირების უტილიტები;
 • კურსდამთავრებულს შეეძლება მუშაობა როგორც მცირე, ისე მსხვილ ორგანიზაციაში;
 • კურსი რეკომენდებულია როგორც დამწყები, ისე ამ სფეროში მომუშავე პირებისთვის;
 • კურსის დასრულების შემდგომ მსმენელს შეეძლება მუშაობა კიბერუსაფრთხოების ანალიტიკოსად, ქსელის უსაფრთხოების სპეციალისტად ან კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტად.          

 

 სასწავლო კურსის პროგრამა:

 • კიბერუსაფრთხოება: ინფორმაციული სისტემების საფრთხეების აღწერა;
 • კიბერუსაფრთხოება: მავნე პროგრამებისა და მათგან თავდაცვის მეთოდების განხილვა
 • კიბერუსაფრთხოება: გავრცელებული საფრთხეები, თანამედროვე თავდასხმების კლასიფიკაცია (Dos/DDOS, Main-in-the-Middle, Sniffing, Phishing, Injection, Spoofing, Zero-Day და ა.შ); მათთან ბრძოლის მეთოდების განხილვა
 • კიბერუსაფრთხოება: იდენტიფიკაცია, აუთენტიკაცია, ავტორიზაცია, ანგარიშგება (AAA) Windows, Linux სისტემებში
 • კიბერუსაფრთხოება: უფლებათა დონეების განსაზღვრა, როლები; წვდომის კონტროლის ტიპები; ინფ. რესურსებზე წვდომების განსაზღვრა და კონტროლი;
 • ქსელის უსაფრთხოება: ქსელური მოწყობილობების უსაფრთხოება: მოწყობილობასთან წვდომის დაცვა, ადმინისტრაციული როლების დანიშვნა, უსაფრთხო მარშრუტიზაცია
 • ქსელის უსაფრთხოება: AAA; RADIUS და TACACS+ სისტემების აწყობა
 • ქსელის უსაფრთხოება: ქსელური მოწყობილობების უსაფრთხოება (პრივილეგიები, როლები, OSPF-Security, NTP Security, SNMP security, SSH)
 • ქსელის უსაფრთხოება: ფაიერვოლ ტექნოლოგიები -   Access Lists;
 • ქსელის უსაფრთხოება: ფაიერვოლური ტექნოლოგიების იმპლემენტაცია (DMZ, ZPF)
 • ქსელის უსაფრთხოება: შემოჭრების გამოვლენისა და პრევენციის სისტემები (IDS/IPS)
 • ქსელის უსაფრთხოება: ლოკალური ქსელის უსაფრთხოება;
 • კიბერუსაფრთხოება: საბოლოო მოწყობილობების უსაფრთხოება და ანალიზი
 • ქსელის უსაფრთხოება: მეორე შრის უსაფრთხოება (პორტების უსაფრთხოება, VLAN Security, ARP Security, STP-Security, DHCP Security და ა.შ)
 • კიბერუსაფრთხოება: კრიპტოგრაფიული სისტემები: შიფრაცია/დეშიფრაცია; შიფრაციის ალგორითმები
 • კიბერუსაფრთხოება: მონაცემთა მთლიანობა, მთლიანობის კონტროლი; ჰეშირება; ჰეშირების ალგორითმები
 • კიბერუსაფრთხოება: კრიპტოგრაფია ღია გასაღებით: ციფრული ხელმოწერა, ციფრული სერტიფიკატები
 • ქსელის უსაფრთხოება: ვირტუალური კერძო ქსელების (VPN) დანერგვა
 • ქსელის უსაფრთხოება: ASA Firewall-ის კონფიგურაცია (CLI-ით და ASDM-ით)
 • ქსელის უსაფრთხოება: უსაფრთხოება კაბელურ და უკაბელო მარშრუტიზატორებში (TP-Link, MikroTik);
 • ქსელის უსაფრთხოება: ქსელური ტრაფიკების ანალიზი
 • კიბერუსაფრთხოება: ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკები, სტანდარტები, რეკომენდაციები და პროცედურები; კანონმდებლობის საკითხები
 • კიბერუსაფრთხოება: რისკების ანალიზი, ბიზნეს უწყვეტობა, აქტივების იდენტიფიკაცია, აქტივების კლასიფიკაცია
 • კიბერუსაფრთხოება: საწარმოო ქსელების უსაფრთხოება; DLP, CyberArk, WAF, SIEM
 • კიბერუსაფრთხოება: ინფორმაციის ანალიზი შემოჭრების შესახებ
 • კიბერუსაფრთხოება: ინციდენტზე რეაგირება და დამუშავება
 • კიბერუსაფრთხოება: ლოგ ფაილების ანალიზი
 • კიბერუსაფრთხოება: ინციდენტების ანალიზი SGUIL, ELSA, Wireshark და სხვა პროგრამებით
 • კიბერუსაფრთხოება: ოპერაციული სისტემების, სერვერების, ქსელის გამაგრება (Hardening)
 • ეთიკური ჰაკინგი: ინფორმაციის მოპოვება და დაზვერვა, ქსელის სკანირება, ქსელის აღწერა,
 • ეთიკური ჰაკინგი: სისუსტეების სკანირება და აღმოჩენილი სისუსტეების აღმოფხვრა
 • ეთიკური ჰაკინგი: სისტემის ჰაკინგი, მავნე კოდის საფრთხეები, ტროიანის შექმნა და ჩანერგვა მსხვერპლის სისტემაში;
 • ეთიკური ჰაკინგი: მავნე პროგრამის რევერსული ინჟინერია, სენდბოქს სისტემასთან მუშაობა
 • ეთიკური ჰაკინგი: Man-in-the-Middle შეტევის შექმნა
 • ეთიკური ჰაკინგი: სნიფინგი, სოციალური ინჟინერია
 • ეთიკური ჰაკინგი: DoS შეტევების შესრულება, სესიის მიტაცება, IDS-ფაიერვოლ სისტემებზე და სატყუარებზე თავის არიდება
 • ეთიკური ჰაკინგი: ვებ-სერვისების და ვებ-აპლიკაციების ჰაკინგი, SQL ინექცია
 • ეთიკური ჰაკინგი: უკაბელო ქსელის გატეხვა, უსაფრთხოება უკაბელო ქსელებში
 • ეთიკური ჰაკინგი: მობილური პლატფორმების გატეხვა, მობილური მოწყობილობების უსაფრთხოება
 • ეთიკური ჰაკინგი: IoT-ის განხილვა, IoT-ის გატეხვა, უსაფრთხოება IoT ტექნოლოგიებში
 • ეთიკური ჰაკინგი: ღრუბლოვანი გამოთვლის სისტემები, უსაფრთხოება ღრუბლოვან სისტემებში


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 24/05/2020
ბოლო ვადა: 19/06/2020

მსგავსი ვაკანსიები: