გაძლიერებული EXCEL-ის კურსი

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია (CTA ) აცხადებს გაძლიერებული EXCEL-ის კურსს

კურსი გათვლილია მათთვის ვისაც სურს ექსელის სიღრმისეულად შესწავლა. შეისწავლით: ცხრილების ფორმატირებას, ფორმულების შედგენას, არითმეტიკულ და გეომეტრიულ პროგრესიას, ხელფასის უწყისების შედგენას, პროცენტების დარიცხვას, დიაგრამების აგებას მონაცემთა ბაზაზე, საწარმოს მონაცემთა ბაზის შექმნას, დისტრიბუციის კონტროლს, საწყობის დინამიკას, ფასწარმოქმნას. ასევე შეისწავლით შემდეგ ფუნქციებს:

 • ლოგიკური ფუნქციები: (IF; ორმაგი IF; AND; OR;);
 • სტატისტიკური (Count if; Count IFs; Countblanc, count A; Count namber );
 • დროის ფუნქციები (Day360; Weekday; ფასნამატის, ვადის კონტროლიYearfrac; Network days; Today);
 • მათემატი კურფუნქციები (Sumif; Sumifs; Power, Round,producte)
 • ფინანსურ ფუნქციები: (PMT; PPMT; NPER: PV; );
 • ტექსტური ფუნქციები:(LEN; LEFT; RIGHT; MID; UPPER; PROPER; LOWER; FIND; CONCATENATE; CODE; CHAR);
 • მონაცემთა ბაზების მიბმა ერთმანეთთან. (Vlookup; Hlookup);
 • შემაჯამებელი ცხრილის აგება მონაცემთა ბაზის საფუძველზე (PivotTable);
 • ჩვეულებრივიდაშემეჯამებელიდიაგრამისაგება (Pivot Table Chart);
 • Data Validation;
 •  ავტოსიების შექმნა;  

     თითოეული ფუნქცია განხილული იქნება პრაქტიკულ მაგალითზე. ასევეშე ისწავლით მონაცემთა ბაზის სორტირებას, პირობით გაფილტვრას (ფილტრი, Advanced ფილტრი), ბეჭდვის პარამეტრებს, ფურცლის დაცვას და კოდირებას. შეისწავლით საგადასახადო დოკუმენტების შედგენას და მათთან მუშაობას: ინვოისი, სასაქონლო ზედნადები და დანართი, მიღება-ჩაბარების აქტი.  

პროგრამის სილაბუსი იხილეთ ლინკზე:

დაგვიკავშირდით: თბილისი, დ.აღმაშენებელის #172 გორი, გარსევანიშვილის #3 ქუთაისი, 9 აპრილის #2 თელავი, აღმაშენებლის #14

ctaedu.ge@gmail.com

http://ctaedu.ge

TEL: +995 555  87 08 80


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 16/07/2020
ბოლო ვადა: 11/08/2020

მსგავსი ვაკანსიები: