ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურის სპეციალისტი/ბუღალტერი

თბილისის თავისუფალი აკადემია

თბილისის თავისუფალი აკადემია აცხადებს ღია კონკურსს  ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურის სპეციალისტის (ბუღალტერი) თანამდებობის დასაკავებლად. 

 

სამუშაო განაკვეთი: სრული 

საშტატო რაოდენობა: 1. 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  

 

განათლება - სპეციალური  

ზოგადი უნარები: 

 • ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნება; 
 • კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი; 
 • ერთ-ერთი უცხოური ენის ცოდნა (სასურველია); 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 

 

შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

 • უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი;  
 • ავტორიზიციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები. 
 • საგადასახადო კოდექსი. 

გამოცდილება: მუშაობის არანაკლებ 3  წლის გამოცდილება; 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამუშაო გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად. 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტების  ნუსხა: 

 • ავტობიოგრაფია (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე; 
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი; 
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
 • 2 ცალი ფოტო - სურათი 3X4-ზე, ელექტრონულად CD დისკზე; 

 

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: პირველი ეტაპი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობა; მეორე ეტაპი - გასაუბრება (გასაუბრება ჩატარდება მითითებულ მისამართზე). 

დოკუმენტების წარმოდგენის ვადა: 2020  წლის 28 სექტემბრიდან  2020 წლის  12 ოქტომბრის   ჩათვლით. 

დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა წარადგინონ აკადემიაში ან გადმოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@freeacademy.edu.ge;    tea.tulashvili@freeacademy.edu.ge 

საკონტაქტო რეკვიზიტები: თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქ. N46. ტელ: 032 2 36 91 60 


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 29/09/2020
ბოლო ვადა: 13/10/2020

მსგავსი ვაკანსიები: