ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა და ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის შემფასებელთა კურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის ბაზაზე ფუნქციონირებს ორი  ტრენინგ-კურსი:

 • “ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა”  სპეციალიზებული კურსი;
 • ,,ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის შემფასებელთა” სპეციალიზებული კურსი.  

 კურსების მიზანია:

 • მსმენელი შეისწავლის კეთილშობილ ლითონებს (ოქრო, ვერცხლი, პლატინა, პალადიუმი) და მათ შენადნობებს; შეისწავლის ძვირფასი ლითონების წონის დადგენას;
 • მსმენელი შეისწავლის ძვირფასი ლითონების და შენადნობების დასინჯვის მეთოდებს;
 • მსმენელი განსაზღვრავს კეთილშობილი ლითონების სინჯებს და დამღებს პერიოდების მიხედვით;
 • მსმენელი შეისწავლის ძვირფასლითონიანი ნაკეთობების დადამღვის წესებს;
 • მსმენელი შეისწავლის ფალსიფიცირებული ნაკეთობების გარჩევის მეთოდებს;
 • მსმენელი შეძლებს ნაკეთობაზე ყალბი და ნამდვილი დამღის გარჩევას;
 • მსმენელი შეძლებს განასხვაოს ერთმანეთისგან ნაკეთობა ქარხნული წესით არის დამზადებული თუ კუსტარულად და დაადგინოს მათი ღირებულება;
 • მსმენელი შეისწავლის ზოდებს და მონეტებს, მათ სახეობებს და ფასებს;
 • მსმენელი გაეცნობა ძვირფას ქვებს (ბრილიანტი,ზურმუხტი,ლალი, საფირონი) და მათ კლასიფიკაციას;
 • მსმენელი შეისწავლის ბრილიანტის ხარისხის დადგენას და შეფასებას; მისი გარჩევის საშუალებებს, ტესტებს;
 • მსმენელი შეისწავლის მოასანიტის თვისებებს და მისი გარჩევის საშუალებებს, ტესტებს;
 • მსმენელი შეისწავლის ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის შეფასებას და მათი ღირებულების გამოყვანას;
 • მსმენელი დაეუფლება ძვირფასი ლითონების და ძვირფასი ქვების დიაგნოსტიკაში საჭირო ხელსაწყო–მოწყობილობების გამოყენების კულტურას;

 

“ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა” კურსის ხანგრძლივობაა 10 მეცადინეობა (თითო მეცადინეობა 3–4 სთ,  +გამოცდა);

,,ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის შემფასებელთა” კურსის ხანგრძლივობაა 19 მეცადინეობა (თითო მეცადინეობა 3–4 სთ,  +გამოცდა);

კურსის დასრულების შემდეგ, მსმენელი აბარებს საკვალიფიკაციო გამოცდას თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილში, რომლის  საფუძველზე გაიცემა შესაბამისი სერთიფიკატი. პირველი საკვალიფიკაციო გამოცდის უარყოფითი შეფასების შემთხვევაში, მსმენელს უფლება ეძლევა გავიდეს ხელმეორედ გამოცდაზე ანაზღაურების გარეშე.

 

საჭირო საბუთები:

 • ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
 • პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
 • დიპლომის ქსეროასლი;
 • CV ან ავტობიოგრაფია.

 

მისამართი:  ქ. თბილისი,  კოსტავას 77, III  კორპუსი,  გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარ­ტა­მენ­­ტი, ოთახი 343.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ:  

ოლიკო სესკურია  +995 593 27-24-65,    238-25-88

E-mail: olikoseskuia@gmail.com


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 09/03/2020
ბოლო ვადა: 04/04/2020

მსგავსი ვაკანსიები: