დირექტორის მოადგილე კაპიტალურ მშენებლობასა და რემონტში

აშენდი აგრო საქართველო

შპს  "აშენდი აგრო საქართველო აცხადებს ვაკანსიას დირექტორის მოადგილე კაპიტალურ მშენებლობასა და რემონტში პოზიციაზე.

 

სამუშო ადგილმდებარეობა: თბილისი

სამუშაო გრაფიკი: მშენებლობის პერიოდში არანორმირებული

ანაზღაურება: კვალიფიკაციის შესაბამისად

 

ძირითადი მოთხოვნები:

 • უმაღლესი სამშენებლო ან საინჟინრო განათლება;
 • მინიმუმ 3-5 წლის მუშაობის გამოცდილება მშენებლობაში, მათ შორის მენეჯერულ თანამდებობებზე;
 • გუნდის შექმნის და მართვის უნარი ან არსებული თანამშრომლების ეფექტური ურთიერთქმედების ორგანიზება;
 • ცოდნა სამშენებლო ინდუსტრიის მარეგულირებელი საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩოს შესახებ, ასევე ფინანსური აღრიცხვისა და ბიუჯეტის დაგეგმვის საფუძვლები;
 • სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის პრაქტიკაში ცოდნა და გამოყენება (MS Project, AutoCAD და ა.შ);
 • ინტენსიური (ხშირად არარეგულარული) რეჟიმში მუშაობის უნარი, მოლაპარაკება, მათ შორის რთულია და პასუხისმგებელი გადაწყვეტილებების მიღება;
 • რუსული და ინგლისური ენის ცოდნა სავალდებულოა.

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • კაპიტალური მშენებლობის დირექტორის მოადგილეს ენიჭება შემდეგი ფუნქციები:
 • სამუშაო ორგანიზაცია:
 • - ჩანაწერების შენახვისა და დადგენილი ანგარიშგების შედგენის შესახებ;
 • - შესაბამისი დეპარტამენტების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
 • საწარმოს კაპიტალური მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობა.
 • დაქვემდებარებულთა ჯანმრთელი, უსაფრთხო სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა.
 • მონაწილეობა ტექნიკური გეგმების მომზადებაში ბიზნეს გეგმების მომზადებაში.
 • დაქვემდებარებული ქვედანაყოფების საქმიანობის კოორდინაცია.
 • კაპიტალური მშენებლობის დირექტორის მოადგილე ასრულებს შემდეგ სამუშაო მოვალეობებს:
 • უზრუნველყოფს კონტროლს:
 • - სამშენებლო სამუშაოების წარმოების საპროექტო ხარჯთაღრიცხვათა და სხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის გაცემის დროულობის, ინვესტიციური სახსრების მიზნობრივი გამოყენებისათვის;
 • - მშენებლობის ხანგრძლივობის დადგენილი ნორმების დაცვა და წარმოების ობიექტებისა და ძირითადი საშუალებების ექსპლუატაციაში მიღების ვადები;
 • - კაპიტალური მშენებლობის დავალებების დროულად შესრულების მიზნით;
 • - გარემოს დაცვის შესახებ კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე მეტი;
 • - სათაურის ჩამონათვალის შესაბამისად აღჭურვილობის შესაძენად გამოყოფილი თანხების დახარჯვისთვის;
 • - არასამონტაჟო მოწყობილობის შენახვისა და ხარისხის შენარჩუნების წესების დაცვა.
 • უზრუნველყოფს ტექნიკურ ზედამხედველობას და კონტროლს ყველა სამშენებლო და სამონტაჟო და სხვა სამშენებლო სამუშაოების დროსა და ხარისხზე, დამტკიცებული საპროექტო და საანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის, სამშენებლო კოდების და წესების, სტანდარტებისა და სპეციფიკაციების, უსაფრთხოების სტანდარტების, საწარმოო სანიტარული და ხანძარსაწინააღმდეგო, ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისობის მიზნით. შრომა.
 • უზრუნველყოფს საწარმოს კაპიტალური სამშენებლო სამუშაოების შესრულებას, საინვესტიციო რესურსების მიზნობრივ და რაციონალურ გამოყენებას, ტექნიკური რეკონსტრუქციისა და საწარმოს რეკონსტრუქციისთვის სახსრების განკარგვას, მათი კონცენტრაციის დაწყებას ობიექტებში.
 • უზრუნველყოფს მშენებლობის მოცულობის შემცირებას.
 • განაგებს სამუშაოებს საპროექტო და საკვლევი სამუშაოების გასაუმჯობესებლად და შესამცირებლად, წარმოების ორგანიზაციის გაუმჯობესებისა და მშენებლობის პროგრესული მეთოდების დანერგვის მიზნით, სამშენებლო სამუშაოების ღირებულების შესამცირებლად და ხარისხის გასაუმჯობესებლად, აგრეთვე მათი განხორციელების დროის შემცირების მიზნით
 • მონაწილეობს ბიზნეს გეგმების შედგენაში ტექნიკური აღჭურვილობისა და წარმოების ეფექტურობის გაზრდის, ფინანსური რესურსების, მათ შორის ინვესტორთა სახსრების განსაზღვრის, აღჭურვილობის მშენებლობის, დიზაინისა და შეძენის, აგრეთვე კაპიტალის ინვესტიციების დაფინანსების წყაროების, კონტრაქტორების კაპიტალის განსახორციელებლად. მშენებლობა მენეჯმენტის საბაზრო მეთოდების პირობებში.
 • იღებს ზომებს კონტრაქტორებთან ეკონომიკური და ფინანსური კონტრაქტების დროული გაფორმებისთვის საპროექტო და კვლევითი, სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების, მასალებისა და აღჭურვილობის შესაძენად საწარმოებთან
 • აკონტროლებს საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციების მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებას, საჭიროების შემთხვევაში, იგი აწესებს სანქციებს ხელშეკრულებით, არ იძლევა სამშენებლო მასალების, ნაწილების და პროდუქტების გამოყენებას, რომლებიც ზრდის მშენებლობის ღირებულებას და არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს და ტექნიკურ პირობებს.
 • ზედამხედველობას უწევს კაპიტალის მშენებლობის, საწარმოს რეკონსტრუქციისა და გაფართოების გრძელვადიანი და მიმდინარე გეგმების შემუშავებას, აგრეთვე ძირითადი საწარმოო აქტივების, ტერიტორიების და შესაძლებლობების, საცხოვრებლის, კომუნალური და კულტურული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღების გეგმების შემუშავებას, მშენებლობის მასალების და აღჭურვილობის განაცხადების შედგენას ახლად შეკვეთილი ობიექტებისთვის, სათაურის სიები მშენებლობისთვის.
 • უზრუნველყოფს სამუშაოების შესრულებას, რომლებიც მოცემულია სათაურების სიებში, ამცირებს კაპიტალის ინვესტიციების დაფარვის პერიოდს.
 • უზრუნველყოფს სამშენებლო და სარეკონსტრუქციო პროექტების საპროექტო შეფასების შემუშავებისათვის საჭირო ყველა მასალის გაცემას.
 • კოორდინაციას უწევს საპროექტო დავალებებს და ამზადებს მათ უმაღლესი ორგანიზაციების დასამტკიცებლად.
 • კონტრაქტორებთან ერთად ახორციელებს დასრულებული სამშენებლო პროექტების მიწოდებას, მიღებას და ექსპლუატაციაში მიღებას.
 • ორგანიზებას უწევს კაპიტალური მშენებლობის აღრიცხვასა და ანგარიშგებას.  

 

დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ რეზიუმე ფოტოსურათით ელ.მისამართზე: hr@ashendi.com, აუცილებლად მიუთითწთ subject-ში „დირექტორის მოადგილე კაპიტალურ მშენებლობასა და რემონტში“

გისურვებთ წარმატებას!


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 24/09/2020
ბოლო ვადა: 08/10/2020

მსგავსი ვაკანსიები: