$52,000

, სამგორის რაიონი


$55,000

, ბათუმი


$45,000

Батуми, Пиросмани 16а, ბათუმი