კონსულტანტი ექსტრამითი თბილისი 55₾ დედლაინი: 1 კვირაში

გახდი ჩვენი ოჯახის ახალი წევრი. კვების პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია "ექსტრამითი" თანამედროვე დონეზე აღჭურვილი ხორცპროდუქტებისა და ნახევარფაბრიკატების საწარმოა. 2020 წელს კომპანია "ექსტრამითს" დაემატა კიდევ ერთი ახალი მიმართულება - სწრაფი კვების ქსელი "ექსტრამითის პავილიონი". კომპა...