კონსულტანტი ექსტრამითი ქუთაისი დედლაინი: 5 დღეში

კვების პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია „ექსტრამითი „თანამედროვე დონეზე აღჭურვილი ხორცპროდუქტებისა და ნახევარფაბრიკატების საწარმოა. 2020 წელს კომპანია „ექსტრამითს „ დაემატა კიდევ ერთი ახალი მიმართულება - სწრაფი კვების ქსელი „ექსტრამითის პავილიონი“.„ექსტრამითის პავილიონი“, ბუხაიძის და პლაშადკის ფილია...