ფინანსური მენეჯერი სილქნეტი თბილისი დედლაინი: 3 კვირაში

ჩვენს შესახებსილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონიას. ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპან...

კურიერი სილქნეტი თბილისი დედლაინი: 3 კვირაში

ჩვენს შესახებსილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონიას. ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპანი...

საწყობის მენეჯერი სილქნეტი თბილისი დედლაინი: 1 კვირაში

სილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონიას. ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპანიისთვის არა...

პროდუქტების განვითარების მენეჯერი სილქნეტი თბილისი დედლაინი: 2 კვირაში

სილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონს. ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპანიისთვის არანაკ...

კომერციული ანალიტიკისა და დაგეგმარების სპეციალისტი სილქნეტი თბილისი დედლაინი: 2 კვირაში

სილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონს. ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპანიისთვის არანაკლ...

ციფრული ეკოსისტემის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი სილქნეტი თბილისი დედლაინი: 2 კვირაში

ჩვენს შესახებსილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონს.ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპანიისთ...

სატელეკომუნიკაციო ქსელის აღრიცხვის სპეციალისტი სილქნეტი თბილისი დედლაინი: 1 დღეში

ჩვენს შესახებ სილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონიას. ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპ...

სატელეკომუნიკაციო ქსელის პროექტირების ჯგუფის სპეციალისტი სილქნეტი თბილისი დედლაინი: 6 დღეში

სილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონს. ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპანიისთვის არანაკ...

მოკვლევის ჯგუფის დამხმარე სპეციალისტი სილქნეტი სენაკი დედლაინი: 1 კვირაში

ჩვენს შესახებსილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონს. ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპანი...

სატელეკომუნიკაციო ქსელის პროექტირების ჯგუფის ინჟინერი სილქნეტი თბილისი დედლაინი: 6 დღეში

სილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონს. ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპანიისთვის არანაკ...

მოკვლევის ჯგუფის ზედამხედველი სილქნეტი სენაკი დედლაინი: 6 დღეში

სილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონს.ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპანიისთვის არანაკლებ...

პროექტირების სპეციალისტი / სტაჟიორი სილქნეტი თბილისი დედლაინი: 6 დღეში

სილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონს.ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპანიისთვის არანაკლებ...

აბონენტთა ტექნიკური მხარდაჭერის უმცროსი სპეციალისტი სილქნეტი თბილისი 500₾ დედლაინი: 6 დღეში

ჩვენს შესახებსილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონიას. ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპან...

აბონენტთა ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი სილქნეტი თბილისი 1000₾ დედლაინი: 6 დღეში

სილქნეტი ქვეყნის წამყვანი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორია, რომელიც სთავაზობს ბიზნესსა და მომხმარებლებს სრული სპექტრის სატელეკომუნიკაციო სერვისებს: მობილურ მომსახურებას, ფიქსირებულ ინტერნეტს, მაუწყებლობის ტრანზიტს და ფიქსირებულ ტელეფონიას. ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან ერთად, კომპანიისთვის არან...