ჰოსტელის პორტალი თბილისის რეგიონი, თბილისი

Ჰოსტელი    +995 579 35 57 88

ლოკაცია

Vakhtang Gorgasali Street 4A, 1040 Tbilisi, Georgia

წესები

გასვლა
დილის 8:00 საათიდან საღამოს 12:00 საათამდე
რეგისტრაცია
14:00 საათიდან 16:00 საათამდე
შინაური ცხოველები
შინაური ცხოველები არ დაიშვება.
ასაკობრივი შეზღუდვა
ასაკობრივი შეზღუდვა რეგისტრაციისთვის. (დასაშვებია მხოლოდ 2 წლამდე ასაკის ბავშვები)
ბავშვები და საწოლები
მისასალმებელია 2 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვები.
გაუქმება/ წინასწარი გადახდა
გაუქმებისა და წინასწარი გადახდის პოლიტიკა განსხვავდება განსახლების ტიპის მიხედვით. გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი ყოფნის თარიღები და შეამოწმოთ რა პირობები ვრცელდება თქვენთვის სასურველ ოთახში.
ამ ქონებაზე მიღებული ბარათები
hostel portal იღებს ამ ბარათებს და იტოვებს უფლებას დროებით შეინახოს თანხა ჩამოსვლამდე.
ამ ქონებაზე საწოლების მოცულობა არ არის.
ეს ქონება არ გთავაზობთ დამატებით საწოლებს.
მისასალმებელია 2 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვები.
სწორი ფასების და დასაქმების შესახებ ინფორმაციის სანახავად, დაამატეთ თქვენს ჯგუფში ბავშვების რიცხვი და ასაკი თქვენს ძებნას.

ტაგები

Tbilisi Region Tbilisi