სასტუმრო სახლი ფორმულა -1 თბილისის რეგიონი, თბილისი

Სასტუმრო სახლი    +995 574 45 67 89

ლოკაცია

Kote Meskhi Street 13a, Mtatsminda , 0108 Tbilisi, Georgia

წესები

გასვლა
დილის 6:30 საათიდან - დილის 11:00 საათამდე
მოწევა
მოწევა დაუშვებელია.
რეგისტრაცია
12:00 საათიდან 18:00 საათამდე
მშვიდი საათი
სტუმრებს უნდა ჰქონდეთ სიჩუმე საღამოს 10:00 საათიდან დილის 8:00 საათამდე.
შინაური ცხოველები
შინაური ცხოველები არ დაიშვება.
Მხოლოდ ნაღდი ფულით
ეს ქონება იღებს მხოლოდ ნაღდი ანგარიშსწორებას.
ასაკობრივი შეზღუდვა
ასაკობრივი შეზღუდვა რეგისტრაციისთვის. (დასაშვებია მხოლოდ 3 წლამდე ასაკის ბავშვები)
ბავშვები და საწოლები
3 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვები მისასალმებელია.
გაუქმება/ წინასწარი გადახდა
გაუქმებისა და წინასწარი გადახდის პოლიტიკა განსხვავდება განსახლების ტიპის მიხედვით. გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი ყოფნის თარიღები და შეამოწმოთ რა პირობები ვრცელდება თქვენთვის სასურველ ოთახში.
ამ ქონებაზე საწოლების მოცულობა არ არის.
ეს ქონება არ გთავაზობთ დამატებით საწოლებს.
3 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვები მისასალმებელია.
16 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვები ამ ქონებაში მოზრდილებად ითვლებიან.

ტაგები

Tbilisi Region Tbilisi