ბინა ევლია აჭარა, ბათუმი

კონდო სასტუმრო   

ლოკაცია

Griboedov Street tupik 8, apt. 42, 6004 Batumi, Georgia

წესები

გასვლა
დილის 8:30 საათიდან - დილის 10:00 საათამდე
მოწევა
მოწევა დაუშვებელია.
რეგისტრაცია
12:00 საათიდან 18:00 საათამდე
შინაური ცხოველები
შინაური ცხოველები არ დაიშვება.
Მხოლოდ ნაღდი ფულით
ეს ქონება იღებს მხოლოდ ნაღდი ანგარიშსწორებას.
ასაკობრივი შეზღუდვა
ასაკობრივი შეზღუდვა რეგისტრაციისთვის. (დასაშვებია მხოლოდ 4 წლამდე ასაკის ბავშვები)
ბავშვები და საწოლები
მისასალმებელია 4 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვები.
გაუქმება/ წინასწარი გადახდა
გაუქმებისა და წინასწარი გადახდის პოლიტიკა განსხვავდება განსახლების ტიპის მიხედვით. გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი ყოფნის თარიღები და შეამოწმოთ რა პირობები ვრცელდება თქვენთვის სასურველ ოთახში.
ამ ქონებაზე საწოლების მოცულობა არ არის.
ეს ქონება არ გთავაზობთ დამატებით საწოლებს.
მისასალმებელია 4 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვები.
7 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვები ამ ქონებაში მოზრდილებად ითვლებიან.

ტაგები

Ajara Batumi